Tag Archives: harry potter

James Potter ~ Harry Potter

Lishrayder as James Potter (Harry Potter)
Photo by vthong1992


Remus Lupin ~ Harry Potter ~ Happy Valentine

Ấn vào đây để thu nhỏ

~ OUR GOLDEN DAYS ~
Sirius Black x Remus Lupin

1.
Ấn vào đây để thu nhỏ

2.
Ấn vào đây để thu nhỏ

3.
Ấn vào đây để thu nhỏ

4.
Ấn vào đây để thu nhỏ

Lishrayder as Remus Lupin
Tooko Amano (aka Shion) as Sirius Black
Photo by vthong1992
Chúc mọi người Valentine hạnh phúc và nhiều chocolate :”>